Koncert

W dniu 22 maja bieżącego roku, o godz. 21.15 na dziedzińcu wewnętrznym dawnej Akademii Lubrańskiego odbył się koncert jubileuszowy upamiętniający 500-lecie śmierci biskupa Jana Lubrańskiego. Utwory z repertuaru G. Bizeta, J. S. Bacha, A. Vivaldiego, E. Morricone i innych wykonał duet na harfę i flet. Na zakończenie kwartet śpiewaków przy akompaniamencie fortepianu wykonał „Lacrimosę” W.A. Mozarta. Muzyce towarzyszyła opowieść o biskupie Lubrańskim prof. Igora Kraszewskiego.

BILET WEB2Aniwersarz. 500-lecie śmierci Jana Lubrańskiego

 

Koncert kameralny odbył się w miejscu, które w 1518 roku ufundował bp. Jan Lubrański - na dziedzińcu wewnętrznym Akademii zwanej nazwiskiem swego dobrodzieja.

Utwory z repertuaru G. Bizeta, S. Bacha, A. Vivaldiego, E. Morricone i innych wykonał duet na harfę i flet. Na zakończenie kwartet śpiewaków przy akompaniamencie fortepianu wykonał utwór „Lacrimosa” z Reguiem d-moll W.A. Mozarta. Muzyce towarzyszyła opowieść o biskupie Lubrańskim dr. hab. Igora Kraszewskiego, prof. UAM.

Podczas koncertu w sposób uroczysty podpisany został przez arcybiskupa Stanisław Gądeckiego akt erekcyjny Fundacji Akademii Jana Lubrańskiego.

Wydarzenie było transmitowane online dzięki portalowi codziennypoznan.pl.

Słowo wstępne
G. Bizet – Entr'act z opery „Carmen”
Opowieść o bp. Janie Lubrańskim
E. Morricone – „La Califfa”
J.S. Bach – „Ariozo” z Kantaty nr 156
J.S. Bach – Preludium C-dur, „Ave Maria”
Opowieść o bp. Janie Lubrańskim
E. Morricone – „Obój Gabriela”, temat z filmu „Misja”
D. Scarlatti – Sonata G-dur, cz. 2
Opowieść o bp. Janie Lubrańskim
A. Vivaldi – Koncert fletowy „Szczygieł”, cz. 2
Ch. Norton – „Seashore”
Akt założycielski Fundacji Akademia Jana Lubrańskiego
– Arcybiskup Poznański Stanisław Gądecki
W.A. Mozart – Requiem d-moll VIII. „Lacrimosa” 

Wystąpili:

  • Cecylia Matysik-Ignyś (harfa)
  • Agnieszka Gandecka (flet)
  • Zuzanna Zięta (sopran)
  • Laura Stecka (alt)
  • Kasjan Drogosz (tenor)
  • Stanisław Kukorowski (bas)
  • Szymon Chorobiński (fortepian)
  • Igor Kraszewski, UAM  (komentarz)
  • Ks. Jerzy Stranz (scenariusz, wstęp)

Cecylia Matysik-Ignyś

Cecylia Matysik-Ignyś

Harfistka. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Oprócz solowych koncertów oraz mini-recitali na harfie, współpracuje z wieloma profesjonalnymi muzykami, grając w duetach, zespołach kameralnych oraz orkiestrach polskich i zagranicznych.
Przez wiele lat była pedagogiem klasy harfy w POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, POSM II st. im. M. Karłowicza oraz KOSM I st. w Poznaniu.

Igor Kraszewski

Igor Kraszewski

Historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na Wydziale Historii UAM, w Zakładzie Historii Nowożytnej do XVIII wieku. Głównym przedmiotem jego zainteresowań jest historia Rzeczypospolitej od XV do XVIII wieku (ustrojowa, społeczna i kulturalna), relacje polsko-francuskie, genealogia i heraldyka, dzieje szlachty wielkopolskiej. Od początków zaangażowany w działalność ICHOT-u i Bramy Poznania.
Agnieszka Gandecka

Agnieszka Gandecka

Flecistka. Ukończyła studia w poznańskiej Akademii Muzycznej. Wieloletni muzyk Teatru Wielkiego w Poznaniu i pedagog Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej.
Kasjan Drogosz

Kasjan Drogosz

Absolwent Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalności dyrygentura chóralna. Na co dzień nauczyciel w szkolnictwie podstawowym, jak i prywatnym. Od 2019 r. asystent w Chórze Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, a od 2020 r. dyrygent Chóru Kameralnego Akademii Lubrańskiego. Jego szczególną pasją jest religijna muzyka wokalno-instrumentalna (http://kasjandrogosz.pl/)

Laura Stecka

Laura Stecka

Studentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na specjalności śpiew solowy. Swoją edukację łączy z pracą w Teatrze Wielkim w Poznaniu, jako sufler i artystka Chóru Przyoperowego.

Jej pasją jest muzyka wokalna, zarówno solowa, jak i chóralna.

Szymon Chorobiński

Szymon Chorobiński

Absolwent Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w klasie fortepianu dr. Przemysława Witka, a także student IV roku śpiewu solowego. Od 2018 r. zatrudniony na poznańskiej uczelni w roli pianisty-akompaniatora w Instytucie Wokalistyki. Stanowisko to pozwala łączyć mu dwie największe pasje – operę i pracę ze śpiewakiem.

Stanisław Kukorowski

Stanisław Kukorowski

Absolwent Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na kierunku dyrygentury chóralnej. Poza dyrygowaniem gra na skrzypcach, perkusji i instrumentach klawiszowych w kilku zespołach obejmujących gatunki od jazzu aż po punk, śpiewa w kilku chórach, w tym w Poznańskim Chórze Kameralnym i jest nauczycielem w prywatnej szkole. Jeśli można w skrócie określić jego pasję, będzie to po prostu muzyka i wszelkie jej aspekty…

Zuzanna Zięta

Zuzanna Zięta

Studentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej na specjalności śpiew solowy. Wcześniej ukończyła studia na tej samej uczelni na specjalnościach edukacja muzyczna oraz dyrygentura chóralna. Występuje na deskach Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu jako artystka Chóru Przyoperowego.

Fotografie: Robert Woźniak