Dotacja NIW

Dotacja NIW

Miło nam poinformować, że Fundacja Akademia Jana Lubrańskiego otrzymała dotację w konkursie Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 w wysokości 510 tysięcy złotych. Dzięki pozyskanej dotacji Fundacja może skuteczniej realizować cele statutowe, dbając równocześnie o swój rozwój instytucjonalny, wsparcie działalności statutowej.

 

 
 
znaki strona www 
 
 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 
 
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozowju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
 
Nazwa zadania: Rozwój instytucjonalny Fundacji Akademia Jana Lubrańskiego
 
Dofinansowanie: 510 000, 00 zł
Całkowita wartość: 510 000, 00 zł
 
 
 
 
 
W ramach 3-letniej dotacji wsparte będą działania następujących podmiotów zarządzanych przez Fundację:
- Ogród Lubrańskiego
- Chór Kameralny Akademii Lubrańskiego
- Galeria Sztuki Współczesnej
- Instytut Myśli Chrześcijańskiej
- Muzeum Archidiecezjalne
 
Fundacja otrzymała wsparcie dotacyjne na:
- wzmocnienie instytucjonalne organizacji
- wzmocnienie zespołu o specjalistów
- szkolenia dla pracowników
- działania z zakresu promocji
- dostosowanie biura

 

 

 

 banerNIWnowy